Acupunctuur English blogs

More space in Amsterdam-Noord

Acupunctuur NDSM Amsterdam Noord

Starting this October, for 3 months I will be a guest practitioner at Noord Straalt! Like Rumah Yoga a wonderful center where a variety of therapies and workshops is offered. Just next to NDSM so easily reached with public transport(ferry & bus), bike and car (paid parking). So when time and location suit you better, I hope to welcome you at Noord Straalt. As an overview, for Acupuncture Healing Sessions in Amsterdam you are welcome on: Maandagmiddag – Locatie Rumah…

Continue Reading

Acupunctuur Nederlandstalige blogs

Meer ruimte in Amsterdam-Noord

Acupunctuur NDSM Amsterdam Noord

Met ingang van oktober zal ik minimaal 3 maanden op de dinsdagmiddag te gast zijn bij Noord Straalt! Net als Rumah Yoga een prachtig centrum waar diverse therapieën, lessen en workshops samen komen. Het ligt naast het NDSM-terrein en is daarom makkelijk te bereiken met het OV (ferry & bus), de fiets en de auto (let op: betaald parkeren). Zie de contactpagina voor bereikbaarheid. Dus mocht het qua tijd of locatie beter uit komen dan ben je vanaf oktober ook…

Continue Reading

Acupunctuur Adem, focus & cold exposure Beweging English blogs Life Nederlandstalige blogs Personal

Winnaar Health & Wellness Blog Award

English below Met trots kan jullie melden dat mijn blog de winnaar is geworden van de Health & Wellness Blogs Award van Amsterdamdiary.nl! Dit is natuurlijk vooral te danken aan alle lezers en de geweldige achterban. Iedereen die via deze site of social media gestemd heeft en het bericht gedeeld heeft daarom heel erg bedankt. Het doet me vooral goed om weer merken dat er zoveel mensen achter me staan. Om in een veld van 12 genomineerden 50% van de…

Continue Reading

Acupunctuur English blogs Life

Shamanism & Acupuncture part 3

Sjamanisme & Acupunctuur

As described in an earlier (Dutch) post, in Chinese philosophy (and medicine) we talk about the term Heaven, Man & Earth. In which we are a connection, a vessel between the two polarities and we form a unity with them. But of course other philosophies embrace this term as well. In the Quechua shamanistic tradition we also talk about heaven and earth, about Taita Inti (Father Sun) and Pachamama (Mother Earth) respectively. We also immediately recognize the Yang and Yin…

Continue Reading

Acupunctuur Life Nederlandstalige blogs

Sjamanisme & Acupunctuur deel 3

Sjamanisme & Acupunctuur

Zoals eerder omschreven, kennen we in de Chinese filosofie (en geneeskunde) het begrip Hemel, Mens & Aarde. Waarbij wij een verbinding zijn, een ‘vessel’ tussen de 2 polariteiten en er tegelijkertijd een eenheid mee vormen. Maar uiteraard kennen andere filosofieën dit begrip ook. In de Quechua traditie van het sjamanisme hebben we het ook over hemel en aarde, en dan respectievelijk over Taita Inti (Vader Zon) en Pachamama (Moeder Aarde). We zien hier ook direct het Yang en het Yin…

Continue Reading

Beweging English blogs Life Personal

Old dogma, new tricks

Never ceases to amaze: How we can force ourselves into habits and stick to them for years or even decades. Sometimes routines can be handy, but in most cases we hold on to dogmas on which the opinions and recommendations have been changed ages ago. Or that no longer serve us or even hold us back in our development. I for one am not always an exception to that. Let’s take for example areas of nutrition, sports and last but…

Continue Reading

Beweging Life Nederlandstalige blogs Personal

Een knieval om af te leren

Verbazingwekkend blijft het toch wel: Hoe we ons zelf gewoontes aan (laten) leren en daar jaren soms zelfs decennia in kunnen blijven hangen. Heel soms zijn routines handig maar vaker houden we ons vast aan dogma’s waar, onvermijdelijk, de meningen en adviezen al lang over zijn veranderd. Of die ons niet meer dienen en zelfs tegenhouden in ontwikkeling. Ik ben daar zeker niet altijd een uitzondering op. Neem nu bijvoorbeeld gebieden als voeding, sporten en last but not least, houding.…

Continue Reading

Acupunctuur English blogs Life

Shamanism & acupuncture part 2

sjamanisme & acupunctuur deel 2

A follow up and a parallel. Acupuncturist, Shaman, Healer; so what are you and what do you do? Some people might wonder after my previous post, showing my interest in shamanism. Don’t be confused because in the end it is just a name or label. If you want to call me Shaman, that is perfectly fine for me. I’m honored actually (without claiming lineage or showing certification). My business card however will still mention Acupuncturist. A healer? Yes, but that…

Continue Reading

Acupunctuur Life Nederlandstalige blogs

Sjamanisme & Acupunctuur deel 2

sjamanisme & acupunctuur deel 2

Een vervolg en een zijsprong. Acupunctuur, Sjamaan, Healer; wat ben je nu eigenlijk en wat doe je? Sommigen vragen zich dat misschien af na mijn vorige post, waar ik mijn interesse in sjamanisme laat zien. Niet in de war van raken hoor, want uiteindelijk is het maar een naam of een label. Als je me op een gegeven moment Sjamaan wilt noemen is dat prima. Ik zou me zelfs vereerd voelen (zonder ‘lineage’ of certificering of iets dergelijks te claimen).…

Continue Reading

Acupunctuur English blogs Personal

Itzhak Beery (En.)

Shamanism & Acupuncture part 1 Although many acupuncturists and those fond of ‘sciencing up oriental traditions’ don’t like to be associated with it, acupuncture has its roots in shamanism. More than that, the ancient Chinese character for medicine even has the component Wū in it, which loosely translates as Shaman. The word Shaman actually stems from the Tungus tribe from Siberia, but is now commonly used in our language as the term for Healer / See-er / Wisdom keeper from…

Continue Reading