Healing & Wu Wei

acupunctuurbreda-1.jpg

Is een acupuncturist een healer? Ben ik een healer? Ik zou wel de laatste zijn die dat zou beweren. Zeker niet in de zin van hoe de meeste mensen een healer of genezer zien. In wezen zijn alle mensen healers of we hebben in ieder geval allemaal die gave, of noem het intelligentie, gekregen. Maar dan vooral om ons zelf te genezen of nog beter, gezond te houden. Wat wij als acupuncturisten bieden is hulp uzelf te healen of het genezend vermogen van uw systeem aan te spreken. Met iedere behandeling en techniek brengen wij uw constitutie dichter bij het punt waar genezing kan beginnen en balans hersteld kan worden. Uw lichaam en spirit zijn oneindig veel intelligenter dan wat ik op een actief ingrijpende manier bij u zou proberen te bewerkstelligen. In die zin is de naald die ik gebruik slechts een spil waar herstel zich rondom gaat organiseren. Hoe meer ik als persoon en ego daarbij uit de weg ga, hoe beter het herstel. Het uitgangspunt handelen door niet te handelen is hierbij ultiem. Taoistischer kan ik dit aspect bijna maken, ondanks dat ik hier woorden nodig heb om het uit te leggen. Acupunctuur en het helend vermogen; van ego naar Tao.

AcupunctuurAartsenTao / Dao