Persoonlijke ontwikkeling & Acupunctuur deel 5

image-2-e1482940422718-1.jpeg

De eenheid van Drie

Zoals we een ‘indeling’ kunnen maken in Yin & Yang of volgens de 5 fases, zo bestaat er binnen de Chinese Geneeskunde en filosofie nog een andere in te delen eenheid. We hebben het dan over Hemel, Mens en Aarde.

Body Mind Spirit

San Bao

Zie hierbij de Hemel als het hogere of het universum. Het beste is hierbij het religieuze concept van Hemel even los te laten. Deze drie-eenheid is zoals we er naar kunnen kijken op macro-kosmisch niveau. Zoals vaker in de Chinese Geneeskunde kunnen we ook inzoomen op micro-kosmisch niveau, want als mens zijn wij een representatie van de macro-kosmos. We hebben hebben het dan over de San Bao ofwel de 3 schatten: Shen, Qi en Jing.

Jing

Jing kunnen we zien als onze zogenaamde genetische blauwdruk of essentie, ons potentieel zoals we dat bij de conceptie hebben meegekregen. Niet alleen onze fysieke eigenschappen liggen hierin besloten maar ook onze talenten en karaktereigenschappen. Bronnen om ons te ontwikkelen volgens een pad dat we ‘bestemd’ zijn te bewandelen. Het is niet zo dat we niets anders kunnen of moeten willen in het leven. Zo deterministisch is het niet. Er is namelijk altijd vrije wil. En we worden niet gestraft als we dat hemelse plan niet uitvoeren en kunnen nog steeds een gelukkig leven leiden.

Maar je herkent vast wel dat dingen op sommige paden en wegen gemakkelijker gaan of dat je je, populair gezegd, in een flow bevindt. Betekent niet dat we op dat moment niets meer hoeven te doen, maar we kunnen meer vanuit een staat van Wu Wei bewegen: Non-intervening action of doen door niet ingrijpend te handelen.

Zover we van materie kunnen spreken is Jing het meest stoffelijk of heeft de grootste dichtheid. Vandaar dat dit zich ook op het niveau aarde bevindt.

Shen

Shen is onze verbinding met het hogere. Komt voort uit de Jing, ontwikkelt zich hieruit en geeft tegelijkertijd richting en vorm aan wat er in onze essentie aan potentieel besloten. Qua dichtheid en in de lijn van materie naar energie, aan het uiteinde van die laatste. Het is het spirituele aspect van ons leven en waar we naartoe bewegen. Als we dat doen in harmonie met de Dao, dan is ons pad vrijer van hindernissen en obstakels.

Qi

En daartussen bewegen wij op het niveau Qi in ons leven. De Qi die we hebben meegekregen (voorhemels) en de Qi die we ‘vergaren’ uit lucht, eten en drinken, die we balanceren en laten stromen (nahemels). Zowel onze fysieke activiteiten als emoties bevinden zich hier. Op dit niveau reguleren we o.a. (de stroom en Qi in) onze meridianen. Door Acupunctuur of bijvoorbeeld Qigong, meridiaanoefeningen en vormen van Oosterse massage als ondersteuning.

Rond

Met voldoende balans en stilte ontdekken we ons pad en ontwikkelen we ons in een richting waar we niet meer hoeven te zoeken. De kennis die we daarvoor vooral nodig hebben blijkt dan vooral binnenin te zitten.

Daarmee maken we een aantal cirkels rond. Wij als mens beginnen als energie, leven in/met ons fysieke lichaam en bewegen weer naar energie toe. Vanuit het hogere/hemelse wordt onze Jing geformeerd, hetgeen we in ons leven kunnen beschermen tegen uitputting en kunnen cultiveren. En door contact te blijven houden met onze Shen vinden we onze weg en weten we wat kunnen doen om een leven te leiden waarin we ons thuis voelen. Waar de zoektocht op houdt en het vinden geen doel blijkt maar een weg. Waar het stroomt, intern en extern en de grens daartussen vervaagt.