EnerQi

image-1.jpg

Verre van verlicht, maar dit moet ik even kwijt. De laatste tijd zie ik regelmatig video's voorbij komen met als kernboodschap: Acupunctuur is geen 'Energy Medicine' maar alles is gewoon Westers anatomisch en fysiologisch verklaarbaar: "Het enige dat we doen is er voor zorgen dat het bloed weer stroomt en op die manier de juiste stoffen transporteert naar gebieden die dat kunnen gebruiken. Bloedstagnatie is de enige oorzaak van alle aandoeningen. Qi is niets anders dan zuurstof." Of iets van gelijke strekking.

Oost & West

Nu ben ik het ermee eens dat Qi alleen als energie vertalen pertinent onjuist is. Maar laat ik verder niet om mijn persoonlijk standpunt heen draaien: Acupunctuur is Energy Medicine! En daarmee zoveel meer. We doen nu net of we ons daarvoor moeten schamen, alsof energie nog iets vaags is.

Ik heb weleens op het punt gestaan om de video's te voorzien van een reactie; dat Mao er trots op was geweest. Ik ben helemaal voor samenwerking van Oost en West, laat daar geen twijfel over bestaan. Bruggenbouwers zijn nodig. Maar als je je eigen geneeswijze moet verloochenen om het zogenaamd op z'n Westers te verwetenschappelijken, dan pas ik.

Kwantum Fysica heeft al lang aangetoond dat alles energie is, met alle verschijnselen en invloeden van dien. Dat het in de medische wetenschap nog niet helemaal gemeengoed is, is een ander verhaal.

Goed uitgevoerde studies en publicaties op het gebied van acupunctuur worden vaak door een deel van de wetenschappelijke orde afgedaan als niet ter zake doende, omdat een basisbegrip als Qi voor hun niet bestaat. Waarop ik denk, it's right there in your face. Maar goed, de circulerende video's zijn wellicht een poging om heel die discussie te omzeilen.

Visie

Uiteraard mag iedereen, zowel gewaardeerde collega's als mensen met heel andere belangen, zijn/haar eigen visie hebben. Maar ik dus ook. Wij als mens zijn energie, de wereld om ons heen is dat. Waarom zou ik dan als acupuncturist onze prachtige geneeswijze van een ander label voorzien?

Laten we vooral bruggen blijven bouwen en onderhouden. Zonder oogkleppen, maar wel puur en authentiek. Met respect voor de ander, maar toch vooral ook voor wie je bent en wat je doet.

Lees ook: Acupunctuur, een Oosterse Geneeswijze