Persoonlijke ontwikkeling en acupunctuur deel 3

emptyheart-1.jpg

5 elementen of fases; zo vertalen we Wu Xing. Net als Yin & Yang een indeling of systematiek die veel breder is dan geneeskunde. Zoals beloofd in de vorige post volgt hier wat meer achtergrond. We onderscheiden de volgende elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Wat heeft dit nu met persoonlijke ontwikkeling te maken? Veel, zo niet alles. Het voert te ver om hier de volledige leer uiteen te zetten maar wel kunnen bijvoorbeeld zowel kwaliteiten als emoties per element bekijken.

Overzicht

Even een kanttekening hierbij. Bij zo'n uitgebreid en wijdverbreid systeem dat al eeuwenlang gehanteerd wordt is de scope enorm. Zo ook interpretaties, indelingen en beschrijvingen. Voor het gemak hou ik het in dit blog even bij wat kernwoorden of zinsnedes, zodat je enigszins een beeld krijgt:

Hout: Kwaliteiten zijn bijvoorbeeld zaken als visie, plannen, leiderschap, sterk stimulerende en bewegende kracht. Bij een lange of grote disbalans zien we boosheid/woede, frustratie, spanning en zelfs zelfdestructief gedrag.

De kwaliteiten van Vuur zijn levenslust, plezier, creëren of realiseren van eenheid met zichzelf en anderen, intimiteit, delen van geluk en harmonie. Een andere vorm van leiderschap dan bij hout. Uit balans komen kernwoorden naar voren als (te grote) euforie, ongepast lachten, het ontbreken van levenslust, eenzaamheid, verdriet (in de zin van gebrek aan plezier), problemen met relaties.

Aarde is verzorgend, zelfverzekerd, staat voor stabiliteit, empatisch, ondersteunend. Emotionele disbalans kan zich uiten in gebrek aan zelfvertrouwen, OCD/dwangneurose, verstoorde eetpatronen, concentratieproblemen

Metaal heeft als positieve kernwaarden: Oog voor kwaliteit, precisie, puurheid, gezonde interesse in het hemelse/spirituele. De andere kant van de metaal medaille is verdriet in de zin van Grief; het niet los kunnen laten van wat er niet meer is, leegheid, afstandelijkheid/koel, pietluttig.

Sterke punten van Water zijn aanpassingsvermogen, flow, wilskracht en diepte. Emoties als angst(en), fobieën en paniek zijn voorbeelden van water uit balans.

Disclaimer

Nogmaals, deze lijst is niet compleet, alleszeggend of de enige waarheid. Het is ook niveau/laagoverschrijdend. In de Oosterse Geneeskunde hebben we het bijvoorbeeld over 3 niveaus (o.a. Body, Mind, Spirit). Maar nog meer indelingen in één post, maakt het niet overzichtelijker.

Eerlijkheidshalve, het is ook lastig om bepaalde onderwerpen in verstandelijk begrijpelijke woorden te beschrijven. Mede ook omdat sommige facetten het verstand te boven gaan, en we ze ook niet intellectueel moeten willen vatten maar vooral moeten ervaren. "De Dao waarover gesproken kan worden is niet de echte Dao". Maar een blog zonder woorden is zo weinigzeggend. Binnenkort het vervolg.

Lees ook de andere blogs in deze serie.