Positieve Gezondheid

image-1-e1468346782558-1.jpeg

Onlangs is een artikel van Machteld Huber gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, over een meer dynamische opvatting van het begrip Gezondheid. Alleen maar toe te juichen dat dit nu ook gehoor vindt binnen de reguliere gezondheidszorg. “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Van ‘gezondheid als afwezigheid van ziekte' naar 'positieve gezondheid met zes dimensies'.

Resultaten uit het onderzoek van Huber - In het nieuwe concept van gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte. - Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun zwakte. - Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is. - Die gezondheid kan nog versterkt worden.

Positieve gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Deze zes hoofddimensies hebben een onderverdeling in 'aspecten'. “

Zie deze link voor het artikel.